Centrum Inicjatyw UNESCO

kim jesteśmy?

grupą przyjaciół, miłośnikami i miłośniczkami aktywnej partycypacji, promotorami i promotorkami tolerancji i dialogu, animatorami i animatorkami, trenerami i trenerkami, edukatorami i edukatorkami oraz wyznawcami i wyznawczyniami zasady, że trzeba być realistą, aby żądać niemożliwego

czym się zajmujemy?

organizujemy inicjatywy edukacyjne, szkolenia, wymiany młodzieżowe, warsztaty, konferencje;szkolimy nauczycieli i nauczycielki, uczniów i uczennice, studentów i studentki, pracowników młodzieżowych i pracowniczki młodzieżowe; działamy na Dolnym Śląsku, jak i w innych częściach Europy, a ostatnio też i świata

jaka jest nasza misja?

angażowanie ludzi w budowanie społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne

jak zaczynaliśmy?

początkowo działaliśmy przy Uniwersytecie Wrocławskim jako Centrum Informacji UNESCO, by po kilku latach współpracy założyć niezależne finansowo i politycznie stowarzyszenie Centrum Inicjatyw UNESCO

dlaczego to robimy?

bo wierzymy w zmianę, która nie dzieje się sama, ale jest efektem rzetelnej pracy i autentycznego zaangażowania; wymaga ona konkretnych umiejętności, którymi chcemy się dzielić z innymi, tak by wspólnie móc wpływać na otaczającą nas rzeczywistość

jakie są nasze priorytety?

umożliwianie ludziom zdobycia nowych kompetencji podczas projektów edukacyjnych, promocja innowacyjnej metody open space, współpraca polsko-czeska i Euroregion Nysa, ścieżki rozwoju oraz przygotowanie międzykulturowe

jakim mottem się kierujemy?

“uczyć się, żeby zmieniać…” /J. Delors/