ABC klubów

Istota klubów

 

Istota klubów została zaczerpnięta z preambuły Aktu Konstytucyjnego UNESCO która stanowi, że "pokój oparty wyłącznie na ekonomicznych i politycznych układach rządów nie będzie mógł zapewnić jednomyślnego, trwałego i szczerego poparcia narodów świata, oraz że pokój musi w konsekwencji opierać się na intelektualnej i moralnej solidarności państw świata”

 

Ruch ten jest przykładem, jak zwykli obywatele mogą wpływać na decydentów. Kluby te są pionierami w budowaniu trwałych mostów w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

 

Pojawiły się pytania:

 

  • Jak ludzie mogą być związani ideą budowania pokoju tuż po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej skoro w dalszym ciągu istnieje między nimi wiele konfliktów i sprzeczności?
  • Jak mogą oni wpływać na pojęcie własności intelektualnej i moralnej solidarności ludzkości, która została uznana przez twórców UNESCO jako podstawa do takiego spokoju?

 

To ludzie, którzy spontanicznie znaleźli odpowiedzi na te pytania przez połączenie się w klubach UNESCO - sama nazwa, która jasno wyraziła zobowiązanie do przestrzegania ideałów organizacji oraz chęć wzięcia udziału u budowaniu rzeczywistości.