Kluby na swiecie

 

Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 3700 klubów i centrów UNESCO (stan na wrzesień 2008).

Koordynacją ich poczynań zajmuje się WFUCA (World Federation of UNESCO Clubs and Assosiations) – Światowa Federacja Klubów i Centrów UNESCO działąjąca przy UNESCO.