Kluby w Polsce

Działalność klubów i centrów w Polsce przez wiele lat nie była ani rejestrowana, ani koordynowana. Polski Komitet ds. UNESCO widząc potrzebę poprawienia tej sytuacji, powierzył koordynację działań klubów i centrów UNESCO w Polsce wrocławskiej organizacji pozarządowej – Centrum Inicjatyw UNESCO.

Obecnie trwają intensywne prace nad utworzeniem listy polskich klubów i centrów UNESCO.