Jak założyć?

Przedstawiamy krótki przewodnik jak utworzyć klub UNESCO przy szkole:
  1. Kontakt z Centrum Inicjatyw UNESCO – pomoc przy pisaniu statutu (przykładowy statut)

  2. Pisanie statutu –nauczyciel i grupa uczniów: określenie celów, działań, zasad funkcjonowania

  • KTO? – czyli kto tworzy klub UNESCO (stworzenie listy członków – wysyłana również do CIU wraz ze STATUTEM)

  • PO CO? – czyli jakie są nasze cele?

  • CO? – jakie działania chcemy prowadzić?

  • O CZYM? – czyli jakie tematy nas interesują?

  • JAK? – jak często się spotykamy?

  • INFORMACJA ZWROTNA – coroczne raporty przesyłane do CIU

  1. Potwierdzenie STATUTU przez CIU oraz wysłanie do szkoły listu wspierającego

  2. Formalne utworzenie klubu – rejestracja klubu przez CIU