Korzyści

 

Najważniejsze korzyści wynikające z założenia klubu UNESCO:
  • Bieżące wsparcie mailowe ekspertów i ekspertek z Centrum Inicjatyw UNESCO
  • Szkolenia organizowane przez CIU dla uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek
  • Dostęp do informacji na temat projektów młodzieżowych – newsletter
  • Możliwość współpracy z innymi klubami UNESCO z Polski i z zagranicy
  • Możliwość promocji klubu i szkoły na stronie internetowej
  • Możliwość utworzenia „gablotki informacyjnej” – otrzymywanie na bieżąco informacji o różnych inicjatywach organizowanych dla młodzieży
  • Możliwość goszczenia trenerów/trenerek, którzy/które będą prowadzili/prowadziły warsztaty związane z edukacja globalną, międzykulturową i obywatelską