Atelier Artystyczno-Ekologiczny "Przed pięknem"

 

Spieszymy poinformować, że od marca 2012 roku grupa inicjatywna "Ekorobaczki", silnie wspierana przez Jaworski Ośrodek Kultury będzie realizować w ramach Unijnego Programu "Młodzież w działaniu" projekt pt. "Przed pięknem", którego celem jest stworzenie młodzieżowego Atelier Ekologiczno-Artystycznego oraz propagowanie idei aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska.
 
Projekt składa się z trzech etapów a jego ideą jest ukazanie, że poza pięknem znajduje się nie tylko brzydota, ale przede wszystkim świadomość i wrażliwość. W ramach działań przygotowane zostały m.in cykl warsztatów filmowych i ekologicznych pt.: w poszukiwaniu "skali wrażliwości", warsztaty recyklingu artystycznego, warsztaty tworzenia biżuterii ekologicznej, spotkania fotograficzne "Land art", rzeźbiarskie "Bliżej ziemi", oraz batiku i malowania toreb ekologicznych. Na zakończenie zaplanowany został happening oraz wystawa dokumentująca poszczególne działania oraz prezentująca pracę powstałe podczas warsztatów.
 
Wszystkie działania projektu skierowane są i będą prowadzone przez młodych ludzi oraz osoby zaproszone. Chętnych do wsparcia naszych działań ekologicznych i przyłączenia się do wspólnej zabawy zapraszamy na pierwsze spotkanie już w marcu, niebawem na stronie JOK będzie dostępny szczegółowy harmonogram.
 
Mamy nadzieję na zawiązanie się silnej grupy, która będzie wspólnie z nami prowadzić Atelier i warsztaty (w maju wyjazd integracyjny) oraz już w lipcu przygotuje podwórkowe spotkania dla najmłodszych, gdzie poprzez wspólną zabawę będziemy chcieli zachęcić dzieci do świadomego recyklingu