Swiatowy Dzień

W projekcie biorą udział dwie klasy oraz prowadzący akcję uczestnicy Szkolnego Klubu Inicjatyw UNESCO. Natomiast sama akcja odbędzie 27 czerwca w małej sali gimnastycznej w naszej szkole. Warsztaty odbywać się będą w następujący kolejności:

1.      Uczniowie dwóch klas(prawdopodobnie ID i IIG) zostaną wymieszani oraz rozdzieleni do trzech grup, których opiekunami będą osoby z Klubu.

2.      Liderzy przedstawiają problem przypisany ich grupie, czyli

a.       Sytuacja Kurdów w Turcji

b.      Prześladowania religijne Nigeryjczyków

c.       Problemy Tybetańczyków

3.      Następnie z grupy wybierany jest jeden główny wnioskodawca, który później będzie się ubiegać o kartę stałego pobytu, oraz członkowie jego rodziny. Uchodźca otrzymuje paszport oraz inne potrzebne jemu i jego rodzinie dokumenty.

4.      Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wraz z grupą wniosku o przyznanie karty. Z tym krokiem łączyć się będzie zrobienie zdjęć, pobranie odcisków placów oraz wymiana paszportu na Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca.

5.      Po złożeniu wniosku zadaniem lidera będzie pokierować grupą w taki sposób, by ta jak najlepiej przygotowała wnioskodawcę do rozmowy z Komisją Imigracyjną.

6.      W skład Komisji wchodzić będą członkowie Klubu, który są zapoznani ze wszystkimi procedurami. Rozmowa odbywać się będzie w obecności wszystkich osób zebranych na sali. Po wywiadzie komisja odchodzi, co w symboliczny sposób  oznaczać będzie czas 30-dniowego oczekiwania na decyzję.

7.      W międzyczasie każda z grup przedstawi przed wszystkimi osobami biorącymi udział w happeningu zagadnienie, którym zajmowała się jego grupa. Lider lub inna osoba wyjaśni sytuację swojego wnioskodawcy. Po tych prezentacjach może odbyć się sonda pt.”Kto według Ciebie otrzyma status uchodźcy?”

8.      Powrót komisji wiąże się z odczytaniem protokołu z narady. Wygrywa tylko jedna grupa. Wnioskodawca, którego opinia została pozytywnie rozpatrzona otrzymuje odpowiednie dokumenty, natomiast osoby, które ich nie otrzymają, zostaną zapoznane z procedurami dotyczących osób, których wnioski zostały odrzucone.

9.      Na koniec warsztatów, odbędzie słodki poczęstunek.