Wampiriada

Krwi nie da się wyprodukować, a zapotrzebowanie na nią wzrasta. Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych. Jesteśmy społeczeństwem akcyjnym, działającym za zasadzie "apel-akcja".
Właśnie z tego powodu dwoje uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Brzegu Marta Zadorożna i Tomasz Drozd postanowili zorganizować zbiórkę krwi na terenie swojej szkoły. Nad całością czuwała i koordynowała wszystkie działania, nauczycielka przysposobienia obronnego pani Barbara Ojdana, z której pomocą cała akcja mogła dojść do skutku. Dnia 22 marca 2012r. w godzinach 9-12 na chodniku przed Zespołem Szkół Ekonomicznych zaparkowany został autobus RCKiK w którym można było oddawać krew.