Cele


Celem nadrzędnym naszego projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywnej partycypacji w miastach (Świdnica, Zgorzelec, Żagań, Jelenia Góra, Brzeg Opolski, Trzebnica, Oleśnica, Kłodzko, Brzeg, Kluczbork, Wałbrzych, Kowary) województw dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego poprzez:

  • wykształcenie 24 liderów młodzieżowych z w/w miast oraz wsparcie ich rozwoju osobistego i społecznego
  • dostarczenie 24 uczestnikom programu wiedzy na temat działania społeczeństwa obywatelskiego, zasad jego funkcjonowania, roli obywateli oraz podniesienie świadomości uczestników w tym zakresie poprzez 104-godzinny cykl warsztatowy
  • uzyskanie efektu multiplikacji, dostarczenie metod i podzielenie się doświadczeniem z młodymi ludźmi poprzez osobisty 216 godzin tutoringu oraz udział w 2 wizytach studyjnych
  • założenie min. 12 klubów UNESCO oraz próba wypracowania modelu działania takiego klubu na poziomie lokalnym poprzez realizację jego pierwszych inicjatyw