Harmonogram


Szkolenia i warsztaty:

Pierwsze spotkanie:

3-dniowe warsztaty z zakresu integracji, budowania zespołu, zarządzania czasem oraz rozwoju osobistego

19-21 października 2011

Drugie spotkanie:

2-dniowe warsztaty z zakresu roli lidera w zespole, zarządzania zespołem oraz komunikacji w zespole

5-6 listopada 2011

Trzecie spotkanie:

2-dniowe warsztaty z zakresu funkcjonowania państwa, samorządu, demokracji, Unii Europejskiej oraz UNESCO

10-11 grudnia 2011

Czwarte spotkanie:

4-dniowe warsztaty z zakresu zarządzania projektem, fundraisingu, diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności, metod, dobrych praktyk i przygotowania własnych projektów

2-5 lutego 2012

Piąte spotkanie:

2-dniowe spotkanie ewaluacyjne

2-3 czerwca 2012


Tutoring:

Pierwsze spotkanie:

1h między 23 pażdziernika a 15 listopada 2011

Drugie spotkanie:

1h między 22 listopada a 15 grudnia 2011

Trzecie spotkanie:

1h między 15 grudnia a 21 grudnia 2011

Czwarte spotkanie:

1h między 1 a 31 stycznia  2012

Piąte spotkanie:

1h między 1 a 28 lutego  2012

Szóste spotkanie:

1h między 1 a 31 marca  2012

Siódme spotkanie:

1h między 1 a 30 kwietnia  2012

Ósme spotkanie:

1h między 1 a 31 maja  2012

Dziewiąte spotkanie:

1h między 1 a 15 czerwca  2012


Utworzenie oraz działania szkolnych klubów UNESCO:

od 1 stycznia do 15 czerwca 2011