Opis projektu


Projekt jest programem mającym na celu zwiększanie zaangażowania 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z małych miast oraz wsi województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego poprzez uczestniczenie w cyklu warsztatowym oraz zainicjowanie działalności szkolnych/lokalnych klubów UNESCO. Uczestnicy projektu będą brać udział w kompleksowym programie dotyczącym tematyki obywatelskiej oraz liderskiej, wizytach studyjnych oraz zorganizują w swoich społecznościach lokalnych inicjatywy mające promować zaangażowanie społeczne. Uczestnicy zostaną też animatorami klubów UNESCO, które są lokalnymi inicjatywami opartymi na zaangażowaniu swoich członków w działalność mającą na celu włączenie ludzi w budowanie społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności oraz odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne. Każdy z uczestników będzie miał także tutora, który pomoże zrealizować mu własną inicjatywę oraz będzie czuwał nad rozwojem uczestnika projektu.


Nasz projekt jest autorskim pomysłem na wypracowanie lokalnego modelu indywidualnego i grupowego wychowania młodych ludzi do aktywnego włączenia się w życie publiczne. Projekt umożliwia zrealizowanie własnych inicjatyw społecznych przy wykorzystaniu instytucji państwowych(samorządowych) takich jak: szkoły, młodzieżowe domy kultury, oraz organizacji pozarządowych.


Nasz projekt zakłada również utworzenie szkolnych klubów UNESCO, które w naturalny sposób staną się pierwszymi organizacjami prowadzonymi przez młodych ludzi chcących zaangażować się w działalność społeczną. Dzięki temu uczestnicy naszego projektu będą mogli uczestniczyć w systemie nieformalnych grup, które działając przy szkołach realizują cele i misję UNESCO.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.