Tutoring


W Centrum Inicjatyw UNESCO cenimy sobie indywidualne podejście do uczestnika. Tutoring jest naszą odpowiedzią na potrzebę zaplanowania procesu rozwojowego każdego uczestnika przy wykorzystaniu naszych zasobów ludzkich – tutorów. Obecność tutora ułatwia uczestnikowi odkryć swoje talenty, świadomie wykorzystywać swój potencjał rozwojowy, poszerzyć horyzonty, a przede wszystkim skuteczniej i efektywniej realizować postawione sobie cele. Wierzymy, iż tutoring umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczestnika jako lidera społeczności lokalnej. Dzięki temu staje się on świadomy swoich talentów i swoich możliwości. Z drugiej strony tutoring jest nauką samodzielności w rozwijaniu się na swojej ścieżce społeczno-edukacyjnej. W naszym projekcie 4 tutorów będzie się spotykała z uczestnikami. Każdy z uczestników raz w miesiącu będzie się spotykał ze swoim tutorem (najlepiej osobiste, ale w miarę możliwości uczestnika również e-mail, skype, telefon) na 2-godzinne spotkanie, w czasie którego będzie rozmawiał z tutorem o swojej ścieżce rozwoju. Każde ze spotkać będzie powiązane z tematyką warsztatów, które akurat w tym miesiącu się odbywają (październik: zarządzanie czasem i planowanie rozwoju, listopad: liderstwo, grudzień: aktywne obywatelstwo, styczeń: rozwój osobisty, luty: tworzenie własnych projektów, marzec, kwiecień, maj, czerwiec: kluby UNESCO oraz monitorowanie projektów).