Pozytywna Historia

Projekt „Pozytywna historia” jest inicjatywą młodzieżową, która ma na celu zachęcić młodych licealistów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu historii, kultury, dialogu międzykulturowego, dialogu międzypokoleniowego, zarządzenia projektem, stereotypów, podstaw dziennikarstwa i komunikacji. Jednym z jego głównych celów jest mobilizowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym w swoim środowisku lokalnym. Głównym zadaniem każdego uczestnika będzie przeprowadzenie kilku wywiadów z potencjalnymi "żywymi książkami”.


Strona internetowa projektu: http://pozytywna-historia.webnode.com/


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu "Młodzież w działaniu"