UNESCO

 

UNESCO to skrót od United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury.

Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także budowanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

Siedziba UNESCO mieści się w Paryżu.

Program działalności UNESCO obejmuje dwa zasadnicze działy:

  • działania na rzecz rozwoju nauki i kultury
  • udzielanie pomocy materialnej, technicznej i kadrowej w organizowaniu oświaty